top of page

▶ Schoolwerking

▶ Klaswerking

▶ Schoolteam

Nieuwtjes ◀

Kalender ◀

Schoolmenu ◀

▶ Sponsors

Vliegtuig.png
Struik.png
Wolk linksboven.png
Rots.png
Dolfijnen.png
Boot.png
Vulkaan.png

Oudercontacten ◀

Wolk linksonder.png

▶ Virtuele rondleiding

Wolk rechtsmidden.png

De naam 'Sleutelbos' staat symbool voor onze school, onze leerkrachten,.. die als veilige omgeving de kinderen sleutels aanreiken zodat zij zich kunnen ontplooien tot gelukkige, respectvolle, gelovige, samenhorige,... mensen. Kinderen krijgen binnen deze veilige omgeving de kans om gedurende hun volledige schoolloopbaan te groeien in dat proces.

De kleuters wandelen doorheen de hele kleuterschool en komen in aanraking met verschillende talenteneilanden onder leiding van verschillende leerkrachten. Op de verschillende eilanden stimuleren wij onze kleuters om hun talenten te ontdekken en verder te ontplooien. We zetten sterk in op inoefening, differentiatie en verdieping. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan verdieping taal, rekenen en een eerste kennismaking met Frans. Kinderen worden door dit ruime aanbod beoordeeld op elk ontwikkelingsonderdeel en dit door meerdere leerkrachten.

In de lagere school ontwikkelen kinderen hun kennis en vaardigheden voor Frans, taal, rekenen, schrift en godsdienst samen met de klasjuf. Voor rekenen wordt de leerstof aangeboden of verder verduidelijkt in kleine groepjes waarbij er oog is voor differentiatie en zelfstandig werken. De zorgleerkracht zet vooral in op extra uitdaging. Naast de klasgebonden momenten wordt er ook leerjaaroverschrijdend gewerkt aan projecten. Deze omvatten onderdelen van wereldoriëntatie, muzikale opvoeding en techniek. De onderwerpen zijn een gezonde mix tussen vooraf bepaalde thema's en thema's die aansluiten bij de leefwereld van de groep.

Wens je meer informatie over onze schoolwerking? Raadpleeg ons schoolreglement of vraag een bezoekje aan de school aan.

bottom of page