Welkom!

De naam “Sleutelbos” staat voor het aanreiken van sleutels tot groei, geborgenheid, geluk, respect, geloof, samenhorigheid, vriendschap,  etc.. het hele jaar door.

We zullen onze leerlingen uitdagen om op hun niveau, op hun tempo, hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken.

De leerlingen zullen kennis maken met techniek en zo de fijne en grove motoriek eens goed onder de loep nemen. Ze zullen lego leren automatiseren, leren programmeren maar eveneens zullen ze leren naaien of timmeren.

En door sterk in te zetten op beweging helpen we de leerlingen beter de leerstof te verwerken. We dagen leerlingen met vraag naar uitbreiding nog meer uit om hun talenten verder te ontwikkelen en zich present te durven stellen. 

KORT NIEUWS

Is jouw kindje geboren in 2020 en ben je op zoek naar een school in Oudenaarde?
Neem dan gerust al eens een kijkje op onze talenteneilanden!
Uiteraard ook welkom op onze school na een afspraak. Heel graag tot dan!
Het Sleutelbosteam
59835310_2130950370529718_28330657367447