top of page

Onze kleuterschool is één groot talenteneiland waar de kleuters uit verschillende leeftijdsgroepen van 3 jaar tot 5 jaar samen de wereld ontdekken, leren en groeien, … Het onthaal gebeurt in eigen klasgroep, gevolgd door een aanbod taal en denk. Tijdens dit moment biedt de leerkracht activiteiten aan op het niveau en de noden van de klasgroep en worden door de eigen klasleerkracht geobserveerd. Op basis van deze observaties worden de differentiatiegroepen bepaald. De allerkleinsten krijgen alle ontwikkelingsdomeinen, indien nodig, in geborgenheid aangeboden bij de klasleerkracht.


Na de eerste speeltijd gaan alle kleuters naar de verschillende eilanden, die ze zelf vooraf hadden gekozen. Dit op basis van het aanbod dat door de klasleerkracht werd aangegeven en mits begeleiding van de leerkracht. Dit om er bewust van te zijn dat alle kleuters binnen een project ook alle eilanden hebben gekozen.
Binnen de verschillende eilanden stimuleren wij de kleuters om hun talenten nog verder te ontplooien. We zetten sterk in op remediëring en verdieping. Organisatorisch doen we dit ook door een extra zorgleerkrachten in te zetten.

Kleuterschool.png
image.png

Tijdens klasgebonden momenten ontwikkelen de kinderen van de lagere school zich in hun eigen klasgroep voor wiskunde, taal, Frans, schrift en godsdienst. Voor taal wordt vooral ingezet op coöperatief werken. Tijdens de lessen wiskunde gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag nadat ze instructie krijgen van de klasleerkracht. Wie extra verduidelijking nodig heeft, kan in een kleine groep terecht bij de klasleerkracht. Verdere differentiatie wordt aangeboden via een hoekenwerkkaart. Wie ook hierin nog verdere uitbreiding kan gebruiken, wordt door de zorgleerkracht verder uitgedaagd.

Tijdens klasoverschrijdende leermomenten doorbreken we met de leerlingen de klasgroepen. Leerlingen krijgen leerkansen in gemengde groepen tijdens projectwerk. Projectwerk omvat een mooie mix tussen wereldoriëntatie, muzische opvoeding en techniek. Na de brainstorm over het gekozen thema, verzamelen en verwerken de leerlingen de informatie.

bottom of page