top of page

Schoolreglement

Op school zal uw kind zich aan enkele leefregels moeten houden. De belangrijkste staan in dit document opgesomd. Het volledige schoolreglement kan u hieronder raadplegen. Aangezien wij werken met een gezondheid- en bewegingsbeleid, stellen wij jullie graag onze regels omtrent traktaties voor.

In dit document kan u het nieuwe privacybeleid terugvinden als ook de brief die meegegeven werd..

bottom of page