top of page

Opvang

Afspraken tijdens de ochtend- en avondopvang

 

Ochtendopvang:

 • De opvang gebeurt in de feestzaal vanaf 7 uur. De kinderen komen binnen via het «Torentje».

 • De opvangjuf duidt de aanwezigen aan in het register.

 

 • 1 streepje per begonnen halfuur. Aanduiden tot 7.55 uur.

 

 • Vanaf 7.55 uur wordt de deur aan het Torentje gesloten, gaat het hek open en is er gratis opvang op de speelplaats.

 

 • De speelplaatsregels die gelden tijdens de schooluren worden gehanteerd.

Avondopvang:

 • De leerlingen worden aangeduid vanaf 15u45 uur en woensdag vanaf 12.25 uur. Er is opvang voorzien tot 18 uur.

 

 • De kinderen gaan om 16.30 uur onder begeleiding van de opvangjuffen naar de feestzaal, waar de studie begint.

 

 • De kinderen kunnen een drankje nemen, een opvangjuf duidt dat aan op een lijst.

 

 • Wie huiswerk heeft, maakt dat in stilte. Indien nodig mag hulp gevraagd worden aan de opvangjuf. De andere kinderen (kleuters) spelen rustig.

 

 • De kinderen gaan niet meer naar de klas om vergeten spullen op te halen.

 

 • Er wordt verwacht van de kinderen dat ze luisteren naar en beleefd zijn tegenover de opvangjuffen.

 

 • Er wordt algemeen Nederlands gesproken.

 

 • Een opvangjuf registreert wanneer een kind wordt afgehaald. Afhalen gebeurt via het “Torentje”.

 

 • De feestzaal wordt ordelijk gehouden. De tafels zijn proper en de stoelen staan netjes. Alle speelgoed is opgeruimd.

 

 • De speelplaatsregels die gelden tijdens de schooluren worden gehanteerd.

 

 • Het speelgoed dat voorzien is voor de kinderopvang kan worden gebruikt.

bottom of page