top of page

BIBU

Waarvoor staat Bibu?

Sociaal en emotioneel welbevinden zien wij als een essentiële voorwaarde om te komen tot een aangepast en efficiënt leef- en leerklimaat voor elk kind op school.

Om hiertoe te komen zijn heel wat vaardigheden belangrijk. Om er maar een paar op te sommen: luisterbereidheid, probleemoplossend vermogen, respectvolle houding tov elkaar en materiaal, …

Dit zijn vaardigheden die kinderen over de jaren ontwikkelen en verfijnen. Maar dit kunnen zij niet alleen. Verbondenheid en ‘in relatie treden met’ zijn ingangswegen om te komen tot ons doel: een hogere betrokkenheid ten opzichte van elkaar en het schoolgebeuren.

Herkenning, communicatie, visualisatie en herhaling zijn essentiële elementen om kinderen te sturen en te begeleiden in hun weg naar sociale omgang en emotioneel functioneren.

Daarbij kan ‘Bibu’ hen helpen. Bibu staat voor: de veranderingen die je binnenin jezelf verandert, zorgen voor een gedragsverandering aan de buitenkant.

Bibu.jpg
bottom of page